Yhdistyksestä

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus eli fennougristiikka tutkii paitsi suomen sukukieliä, myös niitä puhuvien kansojen kulttuuria ja historiaa. Sukukieliähän meiltä löytyy yli kaksikymmentä, joten valikoimaa riittää! Opintoihimme kuuluukin olennaisesti eri kielten opiskelu, ja pakollisten unkarin ja saamen kurssien lisäksi meillä on mahdollisuus tutustua esimerkiksi viroon, udmurttiin tai ersään.
Vaikka kieltenopiskelu onkin joukkoamme yhdistävä rakkaudenkohde, on meillä yleishyödyllisempiäkin tavoitteita, kuten parantaa osaltamme kielisukuumme kuuluvien uhanalaisten kielten asemaa. Sugrina voikin löytää itsensä esimerkiksi sanakirjoja laatimasta, kieliä opettamasta tai vaikkapa komilaisesta pikkukylästä kannustamasta äidinkielen käyttöön.

Ainejärjestön puolesta me tehdään kyllä muutakin kuin vain opiskellaan. Melko pieneksi järjestöksi meillä on itse asiassa varsin aktiivisesti tapahtumia: sitsien kaltaisten isompien tapahtuman ohella järjestämme aktiivisesti varsinkin sauna-, laulu- ja peli-iltoja sekä opintopiirejä ja lenkkikerhoja.

Koska suurinta osaa suomalais-ugrilaisista kielistä puhutaan Suomen rajojen ulkopuolella, pitänee mainita myös sugrien loputon himo matkustella erilaisiin sukukielitapahtumiin ympäri fennougristista maailmaa.

Sugrin kautta voi uusi fennougristiikan opiskelija hankkia itselleen uusien ystävien lisäksi komeat haalarit ja monta erilaista haalarimerkkiä. 🙂