Komin kieli

Tämä on tiivistelmä komin peruskieliopista, joka kootaan kevään 2017 komikerhoa varten. Kerho on vapaa-ajan toimintaa, jota järjestetään kiinnostuneille vapaaehtoisvoimin. Kerhon luonteen takia on selvää, että kaikki halukkaat eivät pääse joka kerta paikalle, joten on syytä koota käsiteltyjä asioita kirjalliseen muotoon ja mahdollisesti selventää niitä lisää. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla käsiteltiin äännejärjestelmä, oikeinkirjoitusta sekä jonkin verran substantiivin- ja verbintaivutusta.

Komikerho järjestettiin (tiettävästi) ensimmäisen kerran lukuvuonna 2015—2016, mutta yllättävän kovan kysynnän takia se elvytettiin, vaikka tällä hetkellä opetettava valinnainen etäsukukieli ei ole komi vaan udmurtti. Toki udmurtin osaajien on varsin helppo oppia komin perusteet, mikä selittäisi osaltansa kysyntää.

Komisyrjääni on yksi kolmesta (tai neljästä) permiläisestä kirjakielestä. Sitä puhutaan Euroopan-puoleisen Venäjän koilliskulmassa pääasiassa Komin tasavallassa. Muut permiläiset kirjakielet ovat udmurtti, komipermjakki ja mahdollisesti mutta joka tapauksessa hyvin marginaalisesti Jaźvan komi. Kielet ovat läheisiä sukukieliä, joten niitä vertaillaan jonkin verran toisiinsa.

Lisätietoa saa esimerkiksi kirjoista Видза олан! Самоучитель коми языка sekä Komi-zürjén nyelvkönyv (Nagyezsda Manova, Studia uralo-altaica), joita kerhon vetäjä käyttää.

Kerhon vetäjä ja tämän kirjoittaja on kielitieteitten opiskelija, joka on jokseenkin keskittynyt permiläisiin kieliin. Hänen äidinkielensä ei ole komi, mutta koettakaa elää.

Jos huomaat virheitä tai muuta korjattavaa tai täsmennettävää, ota yhteyttä tämän kirjoittajaan (tokrkoi miukumauku utu piste fi) tai sivuston ylläpitäjistöön. Ota silti huomioon, että teen tätä huvin vuoksi ja tämä on pelkästään kooste siitä, mitä kokoontumiskerroilla horistiin. Älä käytä tätä lähteenä yhtään missään vakavasti otettavassa; siihen suosittelen Raija Bartensin Permiläisten kielten rakennetta ja kehitystä, joka on julkaistu vuonna 2001.

Viittaukset:

Koivunen 2014: Uralilaisen kantakielen *mA-johdin ja sen esiintyminen nykyisissä permiläisissä kielissä. Kandidaatintutkielma. Turku. Saatavissa pyydettäessä.

Koivunen 2016: Permiläisten kielten äännejärjestelmien ja oikeinkirjoitusten väliset suhteet. Ehkä jossain artikkelikokoelmassa, joka käsittelee Volgan alueen kielikontakteja. Tietojeni mukaan ei saatavissa, tai ei minulle ainakaan ole kerrottu. Iževsk jos jokin.