Yleinen kielitiede

Enkvist 1975: Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä

Fonetiikan päivät Turku 1985 (toim. Aaltonen ja Hulkko): Esitelmät

Häkkinen 1985: Yleisen kielitieteen peruskurssi

Häkkinen 1996: Kielitieteen perusteet

Lehtisalo 1936: Über die Primären Ururalischen Ableitungssuffixe

Kangasmaa-Minn 1999: Mitä tulikaan sanotuksi. Omakohtaisia kielitieteellisiä oivalluksia

Papers from the Conference on General Linguistics, Seili 24.-25.8.1978.

Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics, Turku/Åbo November 14-16, 1996.

Sarmavuori 2007: Miten opetan ja tutkin äidinkieltä ja kirjallisuutta?

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1979: 3. Papers from the Conference on General Linguistics

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1979: 4. Suomen kielitiede 1980-luvun kynnyksellä

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1981: 5. Kaksikielisyyskysymyksiä

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1981: 7. Sananmuodostuksen ongelmia

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1981: Kielitieteen ja filosofian suhteesta

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1981: Kielitieteellisiä lastuja 1. Lastut 1-10 (Wiik)

Suomen kielitieteellinen yhdistys 1982: Kielitieteellisiä lastuja 2. Lastut 11-20 (Wiik)

Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja (toim. Peltola ja Tuomainen) 2004: Studies in Speech Communication

Vainio 2007: Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa