Tenttiarkisto

Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys, kotitentti 18.4.–23.4.2017.

1. Palataalisuusoppositio suomalais-ugrilaisessa kantakielessä ja nykyisissä suomalais-ugrilaisissa kielissä
2. Suomalais-ugrilaisesta kantakielestä periytyvien paikallissijasuffiksien esiintyminen nykyisissä suomalais-ugrilaisissa kielissä (= miten ja missä ne näkyvät?)
3. Suomalais-ugrilaisen kantakielen tempus- ja modussysteemi verrattuna nykyisten suomalais-ugrilaisten kielten vastaavaan
4. Etsi seuraavasta tekstistä suomalais-ugrilaisille kielille tyypilliset lauseopilliset piirteet ja selitä ne:

Pohjoissaamen kotitentti 21.4.2017
1. Miten saamen toisen tavun vokaalit ovat kehittyneet, ja minet ne ovat vaikuttaneet ensitavun vikaaleihin.
2. Kuvaa puhjoissaamen sijasysteemi.
3. Selitä seuraavien lauseiden verbinmuodot.
4. Käännä teksti.

Kielen kehitys kotitentti 2. (2017)
1. Etymologian peruskriteerit ja niiden suhde toisiinsa
2. Mitkä seuraavista sanoista ovat (= voisivat olla) rakenteeltaan vanhoja suomalais-ugrilaisia kantavartaloita ja mitkä eivät? Perustele kunkin sanan kuuluminen jompaankumpaan ryhmään.
ovat (= voisivat olla) rakenteeltaan vanhoja suomalais-ugrilaisia kantavartaloita

3. Etsi yllä olevasta tekstistä kaikki kantasuomea vanhemmat epäitsenäiset morfeemit, nimeä ne ja rekonstruoi niiden kantamuoto. Kirjoita sanat kokonaan (ei pelkkiä suffikseja!) mutta rekonstruoi vain niiden epäitsenäiset morfeemit.

4. Etsi seuraavasta tekstistä piirteitä vanhasta suomalais-ugrilaisesta syntaksista.

KIELEN KEHITYS / KIRJAKIELEN KEHITYKSEN OSUUS
1.a) Translitteroi oheinen teksti eli kirjoita se sellaisessa asussa kuin se on (oletustemme mukaan) luettu 1500-luvulla. Teksti on Agricolan kääntämästä Uudesta testamentista.
1.b)
A) Selitä, mitä d-kirjain tai dh-kirjainyhdistelmä voi tarkoittaa
Agricolan tekstissä ja miksi. Anna esimerkkejä.
B) Mitä tekstissä tarkoittavat sanat

C) Etsi tekstistä kolme erilaista kieliopillista muotoa, jotka eroavat nykykielestä – milloin ne muuttuivat nykyisen kaltaisiksi?

D) Etsi tekstistä kolme esimerkkiä Agricolalle ominaisista mutta suomen omalle rakenteelle vieraista lauseopillisista seikoista.

2. Tutki oheisen pdf-liitteen tekstinäytteitä ja selvitä, mille vuosisadalle ne ajoittuvat. Perustele ajoituksesi tekstin eri tasoihin liittyvillä seikoilla (pelkkä tekstin ulkoasun kommentointi ei siis riitä). Perusteet voi hyvin esittää listana, niistä ei siis tarvitse kirjoittaa yhtenäistä tekstiä.

3. Milloin, miten ja miksi suomen kielen sanastoa kehitettiin aktiivisimmin? Esittele sanaston kehittämisen keinoja perustelujen (eli miksi kyseisiä keinoja käytetiin) ja esimerkkien kera. (Vastauksen enimmäispituus on noin 500 sanaa; kirjoita sanamäärä näkyviin vastauksesi yhteyteen.)