Kansatiede ja kulttuuri

Balaton.

Hungary Today 1980. Päätoimittaja Ferenc Simon.

Kardos, 1984: Kalocsai géphímzés.

Lehtinen 2005: Marit, mordvalaiset ja udmurtit

Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi, 1982. Toim. J. Linnus.

Народное искусство коми – Коми иöзкостса искусство

Nõukogude Eesti 1985.

Saarinen 1990: Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore